Kategoria: Samochody od A do Z

Dobra myjnia ręczna w Krakowie

Co łączy rodziców oraz posiadaczy zwierząt domowych zamieszkujących w Krakowie? To, że przedstawiciele obu tych grup mają stosunkowo brudne samochody. Powszechnie wiadomo, że dzieci i zwierzęta bardzo trudno nauczyć jest dobrych nawyków, w związku z czym nieustannie brudzą one wnętrza

PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE

Prawidłowość uszczelnienia zale­ży głównie od dokładności przylegania pierścieni do gładzi cylindra i do ścianek rowków pierścieniowych w tłoku. Z tego względu wymaga się, aby pierścień uszczelniający wywierał na całym swym obwodzie nacisk wstępny na gładź cylindra. Uszczelnienie tłoka w cylindrze

NAJSILNIEJSZE ZUŻYCIE

Ponieważ pierścienie usz- czelniające najsilniej zu­żywają się w okolicy zamków, często wymaga się, aby pierścień cecho­wa się nierównomier­nym (korygowanym) roz­kładem nacisków na ob­wodzie . Uzy- skuje się to przez nada­nie pierścieniowi odpo­wiedniego kształtu (śre­dnica w kierunku zamka większa 0 0,2…0,6%

LICZBA PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH

Liczba pierścieni uszczelniających tłoka,zależy od rodzaju i   szybkobieżności silnika. Tłok silnika o zapłonie iskrowym zaopatruje się w dwa lub trzy pierścienie uszczelniające, a silnika wysokoprężnego – w trzy lub cztery. Podczas pracy silnika pierścienie uszczelniające, z uwagi na swoje luzy

PIERŚCIENIE ZGARNIAJĄCE

Pierścienie zgarniające nie zmniejszają w zasadzie przedmuchu spalin do skrzyni korbowej. Pierścień zgarnia­jący ma zawsze odpowiednie elementy do zbierania oleju z gładzi  — np. w postaci pierścieniowego rowka.Pomimo znacznego zużycia gładzi cylindrów, na pewien okres czasu można podwyższyć ciśnienie sprężania

ZWYKLE STOSOWANE

W celu zwiększenia promieniowego nacisku pierścienia tło­kowego na gładź cylindra zakłada się niekiedy podkładki sprężyste, umieszczane w rowkach pod pierścieniami. Podkładki takie stosuje się głównie pod pierścieniami zgarniającymi .Luz promieniowy pierścienia zgarniającego w rowku tłoka wynosi 0,5… 1,5 mm a

ZAMIAST TULEJEK

Niekiedy zamiast tulejek stosuje się łożyska toczne, z reguły igiełkowe. Główki korbowodów, w których zaciska się sworznie tło­kowe, są nadcięte i zaopatrzone w śruby ściągające.Olej do smarowania sworznia ścieka z denka tłoka i na­pływa przez otwór lub przecięcie w główce,

ŚRUBY KORBOWODOWE

Pokrywę przymocowuje się do kor­bowodu za pomocą śrub z nakrętkami (najczęściej) lub śrub wkręcanych w gwintowane gniazda we łbie korbowodu, albo przy użyciu nakrętek nakręcanych na śruby odkute wraz z korbowodem (wykonanie kosztowne i rzadko sto­sowane). Łby śrub są zwykle

WAŁ KORBOWY

Siły te działają na odcinkach wału pomiędzy sąsiednimi czopami głównymi nawet jeżeli wał jest całkowicie wyrównoważony (w całości). W celu zmniejszenia tego rodzaju obciążeń stosuje się przeciwciężary . Możliwe jest w zasadzie wyrównoważenie całkowite wspomnianych sił. Jednak naj­częściej brak jest

OBCIĄŻENIE UKŁADU KORBOWEGO

Jeżeli obciążenie układu korbowego jest duże (silniki o za­płonie samoczynnym, widlaste i niektóre o zapłonie iskro­wym), każdy czop korbowy znajduje się pomiędzy dwoma czopami głównymi . W umiarkowanie obciążonych silnikach o zapłonie iskrowym, z uwagi na skrócenie długości i uproszczenie

JEDNA Z DWÓCH MOŻLIWOŚCI

Najczęściej czopy jednakowo odległe od środka środkowego łożyska (lub od płaszczyzny prostopadłej do osi wału 1 jednakowo odległej od środkowych czopów korbo­wych, jeżeli wał ma parzystą liczbę łożysk głównych) leżą na jednej prostej, równoległej do osł czopów głównych. Jedną z

PRZESTRZENNY WAŁ KORBOWY

W ośmiocylindrowym silniku widłastym o   przestrzennym wale korbowym najczęściej spotykana jest kolejność zapłonu: 1—5—4—8—6—3—2—7.Dzielone  lub wieloczłonowe wały korbowe spo­tyka się niemal wyłącznie w silnikach o tocznych ło­żyskach głównych.Człony dzielonych wałów korbowych mogą być łą- czone za pomocą: czopów korbowych, wciśniętych w